Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Bình An

Huyện Bình Sơn

Tỉnh Quảng Ngãi

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 409/QĐ-UBND Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 02 năm (2022-2023) thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) 28-02-2024
2 20/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt phương án phòng chống hạn năm 2024 26-02-2024
3 249/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 26-02-2024
4 49/BC-UBND Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2024 23-02-2024
5 33/KH-UBND Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, người lao động UBND xã Bình An năm 2024 23-02-2024
6 19/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban quản lý Chương trình mục tiêu Quốc gia xã Bình An, giai đoạn 2021 - 2025 22-02-2024
7 29/KH-UBND Tự kiểm tra nội bộ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 21-02-2024
8 32/KH-UBND Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024 của UBND xã Bình An 21-02-2024
9 28/KH-UBND Truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn xã Bình An 20-02-2024
10 27/KH-UBND Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn xã Bình An 19-02-2024
11 27/KH-UBND Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn xã Bình An 19-02-2024
12 26/KH-UBND Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 trên địa bàn xã Bình An 16-02-2024
13 44/BC-UBND Tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 13-02-2024
14 25/KH-UBND Xây dựng chính quyền kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân năm 2024 07-02-2024
15 24/KH-UBND Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Bình An năm 2024 06-02-2024
16 23/KH-UBND Thực hiện mục tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của UBND xã Bình An năm 2024 03-02-2024
17 09/TB-UBND Lịch trực cơ quan trong dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 02-02-2024
18 08/KH-UBND V/v treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 02-02-2024
19 10/TB-UBND V/v Tổ chức Lễ chào cờ đầu năm Xuân Giáp Thìn năm 2024 Và Lễ viếng hương Nghĩa trang Liệt Sĩ xã Bình An 02-02-2024
20 38/BC-UBND Báo cáo kết quả tiêm phòng vacxin viêm da nổi cục cho trâu, bò 02-02-2024
21 36/BC-UBND Công tác chỉ đạo và triển khai chuẩn bị Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn xã Bình An 01-02-2024
22 21/KH-UBND Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024 01-02-2024
23 20/KH-UBND Bảo đảm an ninh, trật tự năm 2024 01-02-2024
24 35/BC-UBND Báo cáo kết quả diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2023 - 2024 trên địa bàn xã Bình An 01-02-2024
25 35/UBND V/v thực hiện nhiệm vụ và báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 01-02-2024
26 19/KH-UBND Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 01-02-2024
27 17/KH-UBND Tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên xã Bình An, nhiệm kỳ 2019-2024 01-02-2024
28 13/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Công trình: Tuyến kênh từ Trang Ngọc Tâm - Ruộng Bà Nguyệt 31-01-2024
29 34/BC-UBND Báo cáo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Bình An 31-01-2024
30 14/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Công trình: Tuyến kênh Sông xe -Ruộng Đùi 31-01-2024

Xã Bình An | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng huyện Bình Sơn

Điện thoại: 02553512511

Địa chỉ: xã Bình An, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chung nhan Tin Nhiem Mang