Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Bình An

Huyện Bình Sơn

Tỉnh Quảng Ngãi

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2023, PHÁT ĐỘNG THI ĐUA NĂM 2024

22/01/2024 16:51    22

Chiều ngày 19/01/2024, UBND xã Bình An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, Phát động thi đua năm 2024. Đồng chí Võ Thanh Tuấn - Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thanh Văn - Phó Chủ tịch UBND xã đã thông qua Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua năm 2024; Đ/c Bí thư Đoàn Thanh niên đã báo cáo tham luận nội dung liên quan đến thanh niên xã nhà tham gia xây dựng Nông thôn mới.

Phát động phong trào thi đua trên địa bàn xã năm 2024, đồng chí Võ Thanh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã nhấn mạnh những nội dung trọng tâm sau đây:

Một là, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2024, đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, huyện phát động. Qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn xã tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ xã ngay từ những tháng đầu năm. 

Hai là, Quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Tiếp tục phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024 đã đề ra.

Ba là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm: “Bình An chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Bình An vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; “Đẩy mạnh cải cách hành chính xã Bình An giai đoạn 2022-2025”. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ và thực chất, bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng động viên, khích lệ, nêu gương.

Bốn là, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, nâng cao tỷ lệ giải quyết các TTHC dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận Một của xã; chú trọng nâng cao kỷ cương, kỷ luật, đạo đức thi hành công vụ tại cơ quan. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 Năm là, thi đua xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; kết hợp chặt chẽ giữa củng cố quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội; Hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2024.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND xã đã tặng Giấy khen cho 06 tập thê và 10 cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua, yêu nước năm 2023.

 

 

NT

Xã Bình An | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng huyện Bình Sơn

Điện thoại: 02553512511

Địa chỉ: xã Bình An, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chung nhan Tin Nhiem Mang